Játékszabályzat

 

Manó ágyak csoport októberi két ajándékcsomagos nyereményjáték szabályzat

 

 1. A Nyereményjáték Szervezője

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik

Vállalkozó neve: Klein László egyéni vállalkozó, (Székhely: 2030 Érd, Papagáj u. 5., Adószám: 68696906-1-33, Nyilvántartási szám: 52118816, Telefonszám: 0630/659-3550, E-mail cím: info@manoagyak.hu ) a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító által szervezett „Manó ágyak csoport októberi két ajándékcsomagos nyereményjáték” – elnevezésű nyereményjátékra

A játékszabályzat a Klein László és Cserna Nikolett által üzemeltetett  „Manó ágyak csoport” elnevezésű Facebook csoportban és a https://manoagyak.hu/kapcsolat/ honlapon  (a továbbiakban: Játékfelület) érhetőek el.

A Játékban résztvevő (önként jelentkező) a játékban való részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közvetlen közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közvetlen közeli hozzátartozói.
A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játékban a Lebonyolító a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsolja ki azok között, akik 2020 október 30. 16.00-ig a „Manó ágyak csoport” nyereményjátékra felhívó linkje alatt kommentben jelzik, hogy melyik ajándéknak örülnének a legjobban a felajánlott nyeremények közül. A nyereményjáték előfeltétele a megnevezett csoportba való tagság megigénylése, a belépő kérdések megválaszolása, és a Szervező által a tagság manuális jóváhagyása.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. október 26. – 2020. október 30-ig tart.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 16.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik:

A Játékban azok vehetnek részt, akik „Manó Ágyak csoport” megjelölt Nyereményjátékra felhívó postja alatt egyértelműen jelzik, hogy a felkínált nyeremények közül melyiknek örülnének a legjobban.
A Játékfelületen való komment elhelyezésével az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához, és a nyeremény átadásához szükséges adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

 1. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 2 fő nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kapják:

Az első csomag:

-PilliMolli Babák által készített gyönyörű kézműves maci
-Mimee creation egyedi grafikával készült magasságmérő, kicsiknek és nagyoknak
-KisTojás babajátékok címke cimbora elefánt, címkeimádó gyerkőcöknek
Wall Art With Love 3 db-os A4-es őszi poszter sorozata, kézzel festett illusztrációkból készült print
-Nusky Toys ellenőrzött orvosi szilikonból készült rágóka
-Szivárványmami horgolt dekor praktikus felakasztható horgolt tároló
-Foxi babatextil 75×100 cm-es, 100% pamut waffeltakaró

(A termékek összértéke 35.000 Ft)

A második csomag:

-Made by Giraffe kézműves mikulás csizma, amibe minden szeretet belefér
-Szancso Handmade Jewel állítható méretű, kényelmes, puha, strapabíró karkötő minden korosztálynak
-Katalinka – baby products Katalinka Sand mackó, egy 40 cm magas igazi örök barát
-NaturaLisa katicabogár formájú körömvirág szappan és egy 100 ml-es finomítatlan shea vaj
-Sophie’s minőségi, bőrbarát textilből készült sapka/sál szett
-ÖsztönAnyu által kézzel készített és festett, színtanulást könnyítő, csipeszes montessori jellegű játék
Suhajda Klaudia – Tündértitkok Tündértitkok című mesekönyve
-Sweet little Home – Ahol a család, ott az otthon is happy mama tired mama bögre, amivel megmutathatod pillanatnyi kedélyállapotodat.

(A termékek összértéke 35.000 Ft)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható, a csomagok összetétele nem változtatható, egymással nem összecserélhető.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. A Sorsolás

A sorsolás 2020 október 30-án 17 órakor történik.
A nyerteseket a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki, oly módon, hogy mindkét csomagra 1-1 nyertes jusson.

A sorsolás videórögzítésre kerül, a felvételt a Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséig tárolja.

Amennyiben a Szervező értesül róla, hogy a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy visszautasítja azt, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, a nyereményre új nyertes válik jogosulttá. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 1. Nyertesek értesítése

A Lebonyolító a nyertes(ek) nevét feltűnteti Facebook oldalán a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, és a szállításhoz szükséges adatok megadása nem történik meg, vagy ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges. A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 1. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések, és a nyeremény postázásához szükséges adatok hiányosságáért, és az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint https://manoagyak.hu/kapcsolat/ technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a játékfelületen, valamint a sorsolást követő 90 napig a https://manoagyak.hu/kapcsolat/ oldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az  info@manoagyak.hu, vagy az  2030, Érd, Papagáj u. 5, címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a választoláshoz szükséges adatait, és a Játék elnevezését.

 

 1. Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a fenti nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Az adatvédelemmel kapcsolatban e dokumentumban nem kifejtett kérdésekben a https://manoagyak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ tekinthető a továbbiakban mérvadónak.

Mit és miért kezelünk? A nyeremény átadásához szükséges kezeltünk az Ön által megadott teljes nevét, e-mail címét, postai címét és telefonszámát.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz, a) az Ön neve tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése, b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön –Manóágyak által üzemeltetett  Facebook csoportban történő nyeremény átadása  (a továbbiakban: Játékfelület) – hozzájárulása, valamint a Manóágyak, mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz? A rögzített adatok mindegyike tekintetében az Adatkezelő az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a GLS FUTÁRSZOLGÁLATOT (https://gls-group.eu/HU/hu/kapcsolat) amely a nyeremény eljuttatásával összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja. b) Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló,  független adatkezelője a Messenger alkalmazással kapcsolatban  a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.- nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el: https://www.facebook.com/privacy/explanation c)
Az adatfeldolgozók az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót is igénybe vehetnek: adatkezelésükről részletesen az alábbi tájékoztatókból tájékozódhat. A nyertesek nevét a sorsolást követően a nyilvánosságra hozza. A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében? Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. Az adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Facebook profil kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait? A személyes adatokat a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését? Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: amennyiben a nyeremény átvétele előtt visszavonja, az adatokat ebben az esetben töröljük, és úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.
Hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeljük adatait a abban az esetben, ha az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről Önt értesítjük, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.
Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz? Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az  info@manoagyak.hu, vagy a 2030, Érd, Papagáj u. 5 címen jelezze felénk. Ezen esetekben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.)

0
ágyak legkorábbi teljesítése 2023 JANUÁR